Καλώς ήρθατε !

Στις σελίδες του ιστοχώρου μας μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες όλων των υφιστάμενων συνδικαλιστικών φορέων των Δασοπόνων σήμερα στη χώρα μας, που είναι:

-Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ο.Δ.Ε.Δ.Υ.)

Οι δύο πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι μέλη της:

-ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ε.Ε.Δ.Δ.Υ.)

-ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (Ε.Δ.Α.ΔΙ.ΜΑ.Θ.)

-Και ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Π.Ε.Δ.ΔΙ.ΦΥ.Π.)

Στην ανάπτυξη του παρόντος δικτυακού τόπου, μας οδήγησε η ανάγκη για ενημέρωση και πληροφόρηση των ανά την επικράτεια Ελλήνων Δασοπόνων για θέματα επαγγελματικά, περιβαλλοντικά, συνδικαλιστικά και επιστημονικά με τρόπο άμεσο και πέρα από γεωγραφικούς περιορισμούς.

Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες δασικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος καθώς και πηγές νομοθεσίας σχετικές με το Δάσος και το περιβάλλον. Το περιεχόμενο του ιστοχώρου αποτελεί αντικέιμενο διαρκούς ανανέωσης για την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων και όχι μόνο. Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για παρατηρήσεις και υποδείξεις.