Π.Ε.Δ.ΔΙ.ΦΥ.Π.

Στις σελίδες του ιστοχώρου μας μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες της Πανελλήνιας Ένωσης Δασοπόνων και Διαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος.

Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε το προφίλ μας στο facebook